2551118777 Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 37, Αλεξανδρούπολη annachalkidou@yahoo.gr